הקול הקורא השמיני לפרויקטי מו"פ משותפים בין גרמניה וישראל יוצא לדרך

בימים אלה פורסם הקול הקורא השמיני להגשת הצעות לפרויקטי מו"פ משותפים בכל התחומים הטכנולוגיים במסגרת תכנית השת"פ ישראל- גרמניה. פרויקטים מאושרים יקבלו תמיכה של עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, באמצעות מענק מותנהף המגיע מכספי המדען הראשי של משרד הכלכלה הישראלי (באמצעות ISERD, המנהלת הישראלית למו"פ האירופי) ו- ZIM, התוכנית המרכזית לחדשנות לחברות קטנות ובינוניות בגרמניה […]