מה באמת משפיע על מסחר בין מדינות?

אפשר לחשוב על עשרות ואולי אף מאות, גורמים המשפיעים על מסחר בין לאומי. אולם למעשה ארבע גורמים בלבד מסבירים את מרבית המסחר בין מדינות. היקף היבוא הכולל של מדינת היעד (אליה מייצאים). שער חליפין ריאלי בין מטבעות המדינה המייצאת והמייבאת. רמת השחיתות במדינת היעד. תשתית הסכמית של הסחר הנוגעת להקלות ברגולציה כגון הסכם סחר חופשי, […]