סמינר TAIEX בנושאי תקינה ורגולציה

בתחילת החודש התקיים בארץ סמינר טאיקס, שנערך על ידי האיחוד האירופי ועסק בנושאי תקינה ורגולציה הנוגעים גם בסחר הבינלאומי. (TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument הנו כלי של האיחוד האירופי הזמין עבור המדינות באזור האירופי: אזור הבלקן, מדינות אפט”א, מזרח אירופה, הים התיכון והמזרח התיכון, כשמטרתו העיקרית של הסמינר היא העשרה והעברת הידע בנוגע לחקיקה האירופית ולאינטגרציה ברגולציה בנושאים מקצועיים שונים. לסמינר הגיעו מרצים בכירים […]

קרא עוד »