re:publica מזמינה אתכם להיות חלק מהקהילה הדיגיטלית העולמית

re:publica הוא אחד האירועים המעניינים בתחום התרבות הדיגיטלית, המתקיימים כיום באירופה. הוא החל את דרכו בשנת 2007 כמפגש בלוגרים אינטימי של 700 משתתפים והתפתח לכנס בו לקחו חלק 7,000 משתתפים ב- 2015. מציגים מתחום תרבות הדיגיטלית משתפים את המבקרים בידע ודרכי קבלת ההחלטות שלהם ודנים בגורמים המשפיעים על עתיד התרבות הדיגיטלית. הכנס המתקיים במשך שלושה ימים מדי חודש […]