הזדמנות עסקית : פרוייקט הידרו-אלקטרי בפפואה ניו-גינאה

פפואה ניו-גינאה יוצאת בפרויקט תשתיתי אסטרטגי במסגרתו פרסמה בקשה להציע הצעות לקחת חלק בשני מיזמים הידרו אלקטריים. הפרויקט הינו אחד מיני רבים אותו מתכוונת פפואה ניו-גינאה לבצע עד שנת 2030, להקמת תשתית רשת חשמל רחבה אשר תנגיש חשמל לרוב תושביה. הפרוייקטים ההידרו אלקטריים מיועדים לקום על בסיס תשתית שכבר קיימת בנהר RAMU הנמצא בצפון פפואה […]