האם לכם הפתרון להפחתת כמות העופרת במים ששותים ילדי העיר פלינט במישיגן?

או, על תכניות האצה ומסחור טכנולוגיות בתחום המים, בגוף המחקר המוביל בארה"ב. אזור חמשת האגמים בצפון ארה"ב ודרום קנדה מרכז בתוכו כחמישית מהמים המתוקים בעולם (שאינם באקוויפרים). במילים אחרות, תושבי האזור לא יכולים להבין מדוע קיימות אסלות בעולם, להן שתי ידיות לשטיפה. חשוב לציין, שהתושבים הבינו, כי ברירת המחדל- הזרמת שפכים לאגם ממנו שואבים את מי […]