חדשנות במגזר הציבורי

ארגון ה-OECD הקים מאגר מידע אינטרנטי על חדשות במגזר הציבורי – Observatory of Public Sector Innovations) OPSI). מאגר המידע מכיל מגוון רחב של מקרי בוחן ממדינות החברות בארגון, ומנתח לפי קטגוריות שונות תוך זיהוי ה-best practices. הפלטפורמה מאפשרת בחירה של דוגמאות לפי סקטורים, ובעיקר לפי קיטלוג של הקריטריונים להערכה: מהירות התגובה, אינטרקציה עם הלקוח (האזרח) […]