מדידת רווחה ואיכות חיים בחשיבה הכלכלית

בחודש מאי 2012 השיק ה- OECD את יוזמת NAEC, שמטרת למצוא גישות חדשות לאתגרים כלכליים גלובליים. היוזמה, תולדה של לקחי המשבר הכלכלי, הינה בעלת תפישה השואפת לאתר מדדים נוספים של צמיחה כלכלית מעבר למקובלים, כגון התמ"ג (GDP), אשר יכולים להצביע על תמונה כוללת של קדמה בקרב מדינות, זו המעניקה חשיבות גם לרווחה הנפשית של האוכלוסייה. כך למשל […]