עוסקים בתחום טיהור מיי שפכים? אולי אחד מהמכרזים האלו רלוונטי לכם!

בהודו קיים עניין רב בטכנולוגיות ישראליות ונכונות גבוהה לשילובן בפרוייקטים מוניציפאליים, מדינתיים ופדראליים כלל ובתחומיי המים בפרט.בתוך כך, המשנה ל – National Mission for Clean Ganga (רשות לאומית לשיקום אפיק הגנגה), Mr Shreyas Gune, העביר לעיון נספח מש”ב בשגרירות, דן אלוף, רשימה של פרוייקטים שבהן עשויות חברות ישראליות למצוא עניין. הרשימה, שעוסקת במקרה זה במדינות […]