E-Commerce in Poland

תחום המסחר המכוון בכל נגזרותיו כבר מזמן הפך לערוץ חיוני לכל חברה, המחפשת להרחיב את קהל לקוחותיה ואף מאפשר, לעתים, לייצר קשר קרוב ורציף יותר מול הלקוח. השוק הפולני, המאופיין בתחרות מחירים אגרסיבית מאוד, נהנה, גם כן, מפריחה במרחב זה, הן מצד רבבות של חנויות וספקי שירות, המציעים את מרכולתם והן מצד לקוחות מתוחכמים, המבינים את […]