הזדמנות מימונית חדשה עבור חברות ישראליות הפועלות בתחום ה- Health IT

מתימו"פ ,מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח, המיישם בשם לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה את תכניות השת"פ במו"פ הדו-לאומיות, בשיתוף פעולה עם (Massachusetts Technology Collaborative (MassTech, מכריזים בזאת על אפשרויות מימון חדשות בתחומי ה – Health IT, Telemedicine, Mobile Health ו-Big Data Analytics. התכנית מזמינה מועמדים מתאימים בתחומים אלה, להגיש הצעות למהלכי מו"פ במסגרת שיתופי פעולה […]