מה בין GLP ו-OECD?

זו השנה השנייה ברציפות, שמשרד הכלכלה מארח את המפגש השנתי של הרשות הלאומית להסמכת המעבדות לצורך עדכון בנושא Good Laboratory Practice) GLP). מפגש זה מתקיים כחלק מהמחויבות של ישראל  כחברה בקבוצת העבודה של ה- OECD בנושא GLP. תפקיד הרשות הוא לוודא, כי מתקני מחקר בישראל עומדים בדרישות הרגולטוריות, כך שנתונים של מחקרים קדם-קליניים המפותחים בישראל ע"י מתקני […]