האם צמיחה כלכלית ממשיכה לגרום לנזק סביבתי?

דוח הסביבה של ה-OECD מציג תמונה מעורבת למדי ומראה כי למרות שיפורים משמעותיים בשני העשורים האחרונים בתחומים כגון זיהום אויר, תחבורה, אנרגיה ומים, לא מספיק נעשה על מנת לשמור על משאבי הטבע.