האם צמיחה כלכלית ממשיכה לגרום לנזק סביבתי?

דוח הסביבה של ה-OECD מציג תמונה מעורבת למדי ומראה כי למרות שיפורים משמעותיים בשני העשורים האחרונים בתחומים כגון זיהום אויר, תחבורה, אנרגיה ומים, לא מספיק נעשה על מנת לשמור על משאבי הטבע.

קרא עוד »