Employment Outlook 2015 – הזמן הולך ואוזל לשינוי

המשבר הכלכלי האחרון פגע ברוב המדינות בנתוני הצמיחה ולאחר מספר שנים של מיתון או צמיחה אטית, תחזית ה-OECD מגלה אופטימיות זהירה. למרות זאת, עובדים רבים, שנפגעו בצורה הקשה ביותר במשבר, לא מרגישים את הצמיחה עקב שכר שנשחק ואחוזי אבטלה גבוהים. הקבוצה הפגיעה ביותר בשוק העבודה הינם הצעירים, המתקשים להשתלב בשוק העבודה הרעוע ובמדינות רבות אבטלת […]

Employment Outlook 2015 – הזמן הולך ואוזל לשינוי

המשבר הכלכלי האחרון פגע ברוב המדינות בנתוני הצמיחה ולאחר מספר שנים של מיתון או צמיחה אטית, תחזית ה-OECD מגלה אופטימיות זהירה. למרות זאת, עובדים רבים, שנפגעו בצורה הקשה ביותר במשבר, לא מרגישים את הצמיחה עקב שכר שנשחק ואחוזי אבטלה גבוהים

להגדיל את כמות ואיכות העבודות- דוח התעסוקה של ה- OECD לשנת 2014

"כמעט 45 מיליון איש במדינות ה- OECD  הינם מחוץ למעגל העבודה, 12.1 מיליון יותר מלפני תחילת המשבר. ברמה העולמית יש כיום בעולם 202 מיליון מובטלים, ורבים נוספים בעלי משכורות נמוכות ועבודות לא יציבות". כך מפרסם ארגון ה- OECD בהשקת ה- Employment Outlook 2014, פרסום הדגל השנתי לענייני תעסוקה. ה- OECD נוקט בגישה פאסימית יחסית בנוגע […]