המרחב האירופי למחקר מרחיב את הדעת

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, לשכת המדען הראשי ומנהלת איסרד (The Israeli R&D Directorate for the European Research Area), פועלים לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים במו"פ בין חברות תעשייה ישראליות לחברות זרות במסגרות המו"פ האירופאיות והסכמי מחקר ופיתוח בילטראליים. פוסט קודם התייחס להצלחות שונות בתחום המו"פ עם מדינות אירופה והאיחוד האירופי בשנת 2014. כעת, נתייחס למספר […]