אחריות תאגידית והתעשייה הישראלית: אמת או חלום?

"אחריות תאגידית (Corporate social responsibility-CSR) היא צורה של פיקוח עצמי בידי עסקים במטרה לשמור על ערכים חברתיים וסביבתיים. מונחים נרדפים לאותו מונח הם אחריות תאגידית חברתית, מצפון סביבתי, אזרחות תאגידית, ביצועים חברתיים, ואחריות סביבתית" (ויקיפידיה). שאלת האחריות התאגידית היא שאלה שיש סביבה ויכוחים מרכזיים: האם תפקיד הארגון לדאוג לערכים חברתיים, או שמא עליו למקסם את […]