"מורכבות הכלכלה" – גישה כלכלית חדשה

המשבר הכלכלי העולמי האחרון חשף פגמים רבים באופן החשיבה הכלכלית שלנו ובפרט את מוגבלותם של הכלים הכלכליים, עליהם אנו מסתמכים. הופעתו הפתאומית הצליחה להזכיר לכולנו את חוסר היציבות האופיינית לכלכלה המודרנית והביאה אותנו שוב למצב של אי-וודאות. לנוכח זאת, גישות כלכליות חדשות החלו למשוך את תשומת ליבו של הציבור ובפרט זו המכונה גישת "המורכבוּת הכלכלית" […]

"מורכבות הכלכלה" – גישה כלכלית חדשה

לאור המשבר הכלכלי העולמי, גישות כלכליות חדשות החלו למשוך את תשומת ליבו של הציבור ובפרט זו המכונה גישת "המורכבוּת הכלכלית" (Complexity of Economics). לפי זו, עלינו לנטוש את הפרדיגמות הכלכליות המקובלות והפשוטות, אשר תופסת את הפרטים בחברה כהומוגניים, רציונאליים וממקסמי-רווח ולבנות ולאמץ מודלים של משקים מורכבים יותר, אשר ישקפו בצורה טובה את המציאות