תעשיית הכימיקלים הישראלית והאיחוד האירופי: יש בינינו כימיה!

סקטור הכימיקלים בישראל מהווה את אחד הסקטורים המרכזיים המייצאים כיום מישראל לאיחוד האירופי. ב- 2013 כ-38% מהיצוא הישראלי לאיחוד האירופי היה של כימיקלים וב-2014 חל גידול קטן של 1.5% בייצוא. תעשיית הכימיה בישראל מגוונת ונוגעת לתעשייה של מוצרים שונים ומגוונים, כגון בתי הזיקוק ותעשיות הפטרוכימיות הנלוות, תעשיית הדשנים, פרמצבטיקה ועוד. תחום הכימיקלים באיחוד האירופי נמצא […]