רכש ציבורי באמצעות האינטרנט בבלגיה

במשך העשור האחרון, ממשלת בלגיה השקיעה מאמצים רבים להקמת פלטפורמה דיגיטאלית חופשית, שתכלול בתוכה את כל הרשויות האזרחיות (השירותים הממשלתיים ברמה הפדרלית, האזורית והמקומית) וספקים פרטיים שונים שיירשמו, על מנת להשיג רמה מקסימלית של שקיפות להודעות ומכרזים בתוך מבוך הרכש הציבורי הבלגי. ההיקף הריאלי של מספר הצעות הרכש הציבורי ומידת חשיבותן הוא עצום. סכום ההשקעות במכרזים […]