שינויים במפת הסחר של ישראל משנים את אופן חישוב שער החליפין האפקטיבי

בנק ישראל מחשב ומפרסם מדד שער חליפין נומינלי אפקטיבי על בסיס יומי, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים. מדד זה מורכב מממוצע משוקלל של מספר שערי חליפין, המבטא את החשיבות היחסית של כל מטבע בסחר החוץ של ישראל. המשקולות במדד הקיים עודכנו לאחרונה בשנת 2009 ומאז חלו שינויים בהרכב הסחר של ישראל. בנוסף על השינויים בהתפלגות הסחר […]