מה חשוב קודם בשוק הפולני, לקוח או שותף?

במהלך השנים האחרונות פניות יצואנים מול המחלקות המסחריות ברחבי העולם נותבו למערכת פניות ממוחשבת, שאפשרה לכל משרד ומשרד לצבור מידע וידע על סוג הפניות והצרכים מצד החברות. תוך ניתוח הנתונים, שהצטברו אצלנו בנספחות בפולין, הנתון המעניין והבולט הוא, כי כ-85% מהפניות עיקרן ביצירת קשר עם מפיץ מקומי. זהו נתון בהחלט קיצוני סטטיסטית, אך מובן לאור אופי […]