הזדמנויות בשוק המים בטאיוואן

שינויי מזג האוויר ברחבי העולם משפיעים על טאיוואן גם כן. באי שוררת בשנים האחרונות בצורת קשה, זאת לצד אסונות טבע, אשר פגעו בתוצרת החקלאית ובמאגרי המים הזמינים. כמות המשקעים השנתית בטאיוואן היא כ-2500 מ"מ בשנה, אך היכולת לאגור את המים היא מוגבלת. כ-75% מהמשקעים זורמים לים והנהרות צרים מדי מכדי להכיל את המשקעים. בנוסף, תהליך […]