סין: סקירה כלכלית 2016

משנת 1992, השנה שבה כוננו היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין, מתפתח הסחר בין שתי המדינות בקצב של עשרות אחוזים מדי שנה. בעקבות החשיבות הרבה של סין בזירת הסחר הגלובלית והפוטנציאל הרב הגלום ביחסי הסחר בין שתי המדינות, הגדיר משרד הכלכלה והתעשייה את סין כמדינת יעד לקידום הייצוא הישראלי. המטרה היא ליצור תשתית ממשלתית אשר תסייע […]