מימון פרוייקטי מו"פ משותפים לארה"ב וישראל בתחום הגנת המולדת עד 1 מיליון $

התוכנית הוקמה לפני 5 שנים בשיתוף בין משרד הגנה על המולדת האמריקאי והמשרד לביטחון פנים הישראלי לטובת קידום שיתוף פעולה ישראלי אמריקאי, איתור פתרונות חדשניים ומילוי צרכים קריטיים לבטחון המולדת בשתי המדינות.
המועד להגשת סיכום המנהלים הוא ב-13/8/20 והמועד להגשת ההצעות הסופיות הוא ב-23/9/20. המענקים לחברות צפויים להתקבל בדצמבר 2020.

ישראל והמדינות מישיגן ואוהיו חברו יחד לקידום הסכמים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין המדינות

ישראל והמדינות מישיגן ואוהיו חברו יחד לקידום הסכמים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין המדינות. במסגרת ההסכמים, אשר ייושמו ע"י מתימו"פ, זרוע הביצוע של המדען הראשי בישראל וגופי היישום הרלוונטיים בארה"ב, יזכו חברות ישראליות ואמריקאיות ממדינות אלה לסיוע במימון פרויקטים משותפים בתחומי מחקר ופיתוח נרחבים. החתימה על ההסכמים היא פרי מאמץ משותף של הנספחות המסחרית […]

האם בעתיד קוצבי לב יהיו חשופים לאיומי מתקפות סייבר?

דוגמא זו של קוצבי הלב ודוגמאות נוספות, הועלו בכנס לבחינת הזדמנויות שיתוף פעולה בתחום הסייבר בין חברות ישראליות לבין חברות אמריקאיות, שנערך ב- 30 בינואר 2014. הכנס נערך ביוזמת קרן BIRD והנספחות המסחרית של ישראל בניו יורק. הנושא המרכזי הנדון בכנס נגע באתגרים של מיזוג בין הגנה פיזית להגנה באינטרנט.  הודגש, כי כיום הגנת האינטרנט המסורתית כבר אינה מספיקה, שכן ישנם […]