קרן הפרויקטים חוזרת – מימון סקרי היתכנות

לעתים קרובות אחד השלבים הבעייתיים ביותר בהתמודדות על פרויקט הינו שלב סקר ההיתכנות ובמיוחד מימונו. הרשויות המזמינות את הפרויקט דורשים מהחברה המתמודדת או המבצעת לבצע סקר היתכנות או להקים פיילוט על מנת להוכיח ולפרט את יכולתן לבצע את הפרויקט. חברות רבות נאלצות לוותר על המכרז בשל הקושי הרב במימון סקר התכנות או להקים פיילוט, לכן […]