מערך כלי הסיוע בחשיפה לצפון

בוודאי שמעתם על התוכנית לקידום הצפון במסגרתה החל מהשנה שעברה יושקעו 15 מיליארד שקלים (חלקם תקציב תוספתי וחלקם לא) בפיתוח תשתיות וקידום הצפון. בין היתר, יוקם מכון לתעשייה מתקדמת, יועבר לצפון מכון השיקום וינקטו עוד צעדים רבים שאמורים להפוך את מגמת ההגירה השלילית בצפון לחיובית ולהפסקת התדרדרות הצפון ביחס למרכז הארץ ואף ביחס לדרום (עם ההשקעות […]

עודכן המועד האחרון להגשת בקשות בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים

ביום 6.8.15 נפתחה קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים, המאפשרת לחברות ישראליות לקבל סיוע ממשרד הכלכלה במימון והיערכות לקראת פרויקטים ומכרזים בחו"ל (הוראת מנכ"ל 5.4 מיום 9.4.2014). אני רוצה לעדכן, כי המועד האחרון להגשת הבקשות לקראת דיון הוועדה הוא 29/10/2015, יום חמישי, ט"ו חשוון תשע"ו בשעה 12:00. לפרטים- לחצו כאן. תנאי הסף, אמות המידה והפרטים הנוגעים להגשת בקשות […]

פתיחת קול קורא קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים לשנת 2015

אני שמח להודיע על על פתיחת קול קורא בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים, המאפשרת לחברות ישראליות לקבל סיוע ממשרד הכלכלה במימון והיערכות לקראת פרויקטים ומכרזים בחו"ל (הוראת מנכ"ל 5.4 מיום 9.4.2014). חברות ישראליות רבות מנסות להרחיב את פעילותן לשווקים שמעבר לים. לעתים נדרשות החברות לבצע הוכחת היתכנות בכדי להוכיח ללקוחות פוטנציאלים את טיב הביצועים של […]