לצאת מפרדיגמת המודל האחיד

ארגון ה-OECD הינו יוצא דופן בזירה של ארגונים בינלאומיים, שכן הוא נותן במה מסודרת ומבנית לשיח של בעלי העניין. BIAC ו-TUAC מוזמנים למרבית הישיבות המתנהלות בארגון, הם מגישים ניירות עמדה ומתבצע דיאלוג שוטף עימם על מנת לשפר את התוצרים של עבודת הארגון. לפני שבועיים הבאנו את הדוח של BIAC, הקול של התעשיינים והעסקים במדינות הארגון. BIAC המליצו […]

לצאת מפרדיגמת המודל האחיד

TUAC, ארגון הגג המייצג איגודי העובדים ב-OECD יוצא כנגד חשיבת הארגון המוניליטית שהתבטאה בדוח האחרון של Going for Growth ומתמרצת את הארגון לחשוב על מודלים נוספים לכלכלה