הזדמנות אחרונה להרשם למשלחת בנושאי חקלאות, השקיה, וטיפול במים בסין

בתחילת השנה פרסמה הממשלה המרכזית את מסמך המדיניות המתייחס לחקלאות ושם היא מכריזה כי האתגר הוא לא רק להעלות את ההיצע של מוצרי המזון אלא גם להבטיח את  האיכות שלהם. מאחר ורבים מהדור הצעיר עוזבים את הכפרים לערים,  הטיפול בשדות מוטל ברובו על הדור המבוגר שמסתמך על שיטות מסורתיות יותר. כיום פועלות בסין כ-195 מיליון […]