המגזר הפרטי כמנוע צמיחה

בחלק ממדינות ה-OECD המדדים מרמזים על יציאה מהמשבר הכלכלי, אך עדיין קובעי מדיניות מתקשים להוביל את הדרך לצמיחה בת קיימא. כדי לייצר צמיחה שכזאת, יש צורך ברפורמות מבניות ולהשתמש בכוחו של הסקטור הפרטי לעידוד צמיחה, בעיקר כאשר התחזיות מדברות על צמיחה נמוכה יותר מהצפוי (בין 3.4% ל-3.8% בתמ"ג), אחוזי אבטלה גבוהים וצמיחה נמוכה יותר מאשר […]

מעורבות אזרחית

ה-OECD שואף להציג מדיניות טובה יותר לעולם משגשג יותר. יש למונח הרחב הזה אספקטים רבים והם קשורים לסוגיות כלכליות שבהן עוסק הארגון חדשות לבקרים, לצד עיסוק מתמיד בסוגיות ליברליות, דמוקרטיות, שתפקידן לקדם את העולם למקום שבו החיים יהיו טובים יותר.  זה כבר תקופה כי ידוע לכל כי צמיחה ושגשוג נמדדים לא רק באמצעים כלכליים, אלא […]