בשורה טובה ליצואנים: הרחבת ערבות האשראי ליצואנים והפרוטוקול הפיננסי לסין

בשורה טובה לחברות הישראליות: ועדת הכספים של הכנסת אישרה בסוף אוקטובר את הרחבת מסגרת ערבות המדינה ליצואנים של החברה הממשלתית אשרא, המתמחה במימון עסקאות יצוא, בסך של 800 מיליון דולרים. ההערכה הינה, כי חלק הארי מסכום זה יוקדש להרחבת הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לסין, שבחודש יולי האחרון נחתם נושא הרחבתו ב- 500 מיליון דולרים נוספים. […]