האם תקנים בינלאומיים מהווים חסם לייצוא?

סקר חסמי יצוא - שאלון

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מבקש לבדוק האם תקנים בינלאומיים מהווים חסם משמעותי לייצוא עבור חברות ישראליות ובמידה וכן, כיצד ניתן לסייע לחברות להתמודד עם חסמים אלה. לשם כך חבר מינהל סחר חוץ למרכז למצוינות תעשייתית במוסד שמואל נאמן בטכניון לביצוע עבודת מחקר אשר תמפה את החסמים, את צרכי התעשייה ותגבש הצעה מדיניות בתחום. […]

מדד התחרותיות העולמי: אתם תשפיעו על מיקומה של ישראל!

מדי שנה, הפורום הכלכלי העולמי (World Economic Forum) מפרסם את מדד התחרותיות העולמי, המשלב נתונים מיקרו-כלכליים ומקרו-כלכליים וכן היבטים עסקיים של תחרותיות למדד בודד. ב-2014 נבחנו 144 כלכלות וישראל שמרה על המקום ה-27 כשהיא נמצאת בעשירייה הראשונה בעולם בכל הקשור לגורמי החדשנות והתחכם העסקי. תעשיינים ואנשי עסקים, אנו קוראים לכם להשתתף בסקר, שישפיע על הצגתה של […]