פיליפינים – סקירה כלכלית מעודכנת לשנת 2021

שנת 2021 עמדה בסימן התאוששות כלכלית ממשבר הקורונה והסתכמה בצמיחה בשיעור של 5.7%, זאת לאחר התכווצות של 9.6% בשנת 2020 בעקבות הסגרים הארוכים וההגבלות. את העדות לכך ניתן לראות בזינוק של 47% בהיקף יבוא הסחורות לפיליפינים, עליה של 14% בהיקף היצוא ובאופן כללי עליה ברמת הצריכה הפרטית ברחבי המדינה. נכון לטרום שמשבר הקורונה, הפיליפינים היא […]