הפרעה דיגיטלית לתמ"ג

הוא המדד החשוב ביותר והמושמץ ביותר בכלכלה, על-פיו יישק דבר ולמרות זאת אזרחים רבים לא רואים קשר בין הרווחה האישית שלהם לעלייה או ירידה במדד. מדד התמ"ג הינו המדד העיקרי לפעילות כלכלית ולעתים נראה, שכל החלטה כלכלית מכוונת אליו. למרות זאת, רבים לא תופסים אותו כרלוונטי לחיי בני אדם. במסגרת פרויקט NAEC של ה-OECD הוזמנה […]

הפרעה דיגיטלית לתמ"ג

התמ"ג הוא האינדקטור שעל-פיו יישק דבר בעולם המודרני. יחד עם זאת, התמ"ג מוגבל מאוד ביכולות המדידה שלו וככל שהטכנולוגיה מתקדמת והעולם עובר לכלכלה דיגיטלית, פעיליות כלכליות רבות, לא מחושבות במדד זה