BIG DATA – מפוטנציאל למציאות

בקצב בו העולם מתקדם, ביג דאטה (BIG DATA) הוא כמעט היסטוריה עתיקה, אך למרות זאת, המימוש שלו עדיין לא ברור עד הסוף. כאשר מדברים על נושא זה, אוהבים לזרוק מספרים עצומים לגבי כמות סרטוני הווידאו המועלים ליוטיוב בשעה או התמונות שמועלים לפייסבוק בדקה, אך יחד עם זאת, נשאלת השאלה: כיצד כל אלו משפרים את חיינו? במסגרת […]

BIG DATA – מפוטנציאל למציאות

BIG DATA יכול לשנות את הכלכלה מקצה לקצה בזכות היכולת לדעת כמעט הכול ובאופן עדכני. ארגון ה-OECD מציג במסגרת סמינר NAEC מספר פרויקטים עכשווים המשתמשים בנתוני BIG DATA

הפרעה דיגיטלית לתמ"ג

הוא המדד החשוב ביותר והמושמץ ביותר בכלכלה, על-פיו יישק דבר ולמרות זאת אזרחים רבים לא רואים קשר בין הרווחה האישית שלהם לעלייה או ירידה במדד. מדד התמ"ג הינו המדד העיקרי לפעילות כלכלית ולעתים נראה, שכל החלטה כלכלית מכוונת אליו. למרות זאת, רבים לא תופסים אותו כרלוונטי לחיי בני אדם. במסגרת פרויקט NAEC של ה-OECD הוזמנה […]

הפרעה דיגיטלית לתמ"ג

התמ"ג הוא האינדקטור שעל-פיו יישק דבר בעולם המודרני. יחד עם זאת, התמ"ג מוגבל מאוד ביכולות המדידה שלו וככל שהטכנולוגיה מתקדמת והעולם עובר לכלכלה דיגיטלית, פעיליות כלכליות רבות, לא מחושבות במדד זה

הפנים האמתיות של אי-השוויון

כולם מדברים על אי-שוויון, מדד הג'יני ופערים חברתיים הולכים וגדלים ולמעשה יש שיגדירו את סוגיית אי-השוויון כבעיה החברתית הבוערת ביותר של ימינו. תומס פיקטי, הכלכלן הצרפתי, הפך לכוכב עליון בשמי הכלכלה. הוא מוכר אפילו בין אלו שלא מתעניינים בתמ"ג או אינפלציה והוא אחד מהאחראים העיקריים, שכולם מדברים היום, על אי-שוויון בהכנסות. אבל אז עולה השאלה: […]