כלכלה מופחתת פחמן – הדרך לגמילה מגזי החממה

שינויי האקלים מצריכים את המדינות לפעול במהירות ולאמץ מדיניות שונה ממה שהכירו עד כה. על אף שמדינות רבות אימצו חוקים ותקנות, שמטרתם הפחתת פליטת הפחמן הדו-חמצני ועידוד אנרגיה ירוקה, פליטת גזי החממה (GHG) עדיין נמצאת בעלייה ומסכנת את העתיד של כדור הארץ והגרים בו. מעבר לכלכלה ירוקה אינו דבר פשוט כלל וכלל, כיוון שהמדינות ממשיכות להשקיע בדלקים […]

תחרותיות בסקטור הגז

הפערים העולים בין מחירי החשמל והגז הטבעי ברחבי העולם כמו גם התקופה הארוכה של מחירי נפט גבוהים ממשיכים לעורר את דיון הציבורי בתחום האנרגיה. מהפכת הגז של חברת של (Shell) הורידה משמעותית את מחירי הגז בארה"ב ובכך המריצה את התחרותיות הכלכלית והתעשייתית במדינה, דחיפה אשר מעוררת תקוה בנוגע להתאוששותו של סקטור הייצור בארה"ב. שינוי זה […]