מדיניות תעשייתית חדשה לאיחוד האירופי – מורן בוגנים

הנציבות האירופית ערכה לאחרונה סקר בקרב שורה של חברות אירופיות שהן המובילות בהיקפי ההשקעה במחקר ופיתוח והגיעה למסקנה כי על אף המשבר הכלכלי השורר באירופה (ואולי דווקא בשל השפעתו) צפויות ההשקעות במו"פ לגדול בשיעור של 4% בממוצע בשנים 2012-2014. נציין כי אשתקד עמד הגידול הצפוי בהיקף ההשקעות במו"פ בשלוש השנים העוקבות על כ-5%.   מבין […]