להעז לשתף – המאמץ של גרמניה לחברה שוויונית יותר

למרות הכלכלה המשגשגת, המשק הגרמני מותאם לאבות ומאלץ אימהות לצאת ממעגל העבודה ולטפל בילדים. ממשלת גרמניה העבירה מספר החלטות ורפורמות שמטרתם היא לייצר הורות משותפות שבה גם הגברים ייקחו חלק בטיפול הילדים. ואימהות יוכלו להיכנס למעגל העבודה. כיצד הממשלה הגרמנית מבקשת לעשות שינוי מגדרי זה?

מודל ההפרדה האוסטרי – כלכלה מגדרית

אוסטריה היא כלכלה יציבה ומודרנית ובכל זאת שיעור הנשים בכוח העבודה נמוך יחסית. מודל ההפרדה האוסטרית מתמרץ החזרת האישה הביתה לאחר הבאת ילדים. האם יש לזה השפעה כלכלית?