ממשל פתוח

דוח ה-OECD על ממשל פתוח וכיצד יוזמה זו יכולה לתרום לצמיחה מכלילה