Government at a Glance 2015 – תפקיד הממשלה בצמיחה מכלילה

הממצאים העיקריים של מחברי הדוח Governments at a Glance מוצאים, שהאיזון הפיסקאלי ברוב מדינות ה-OECD משתפר אחרי שנפרץ בשנות המשבר, אבל מצד שני היקף ההשקעות הממשלתיות נמצא בירידה מאז פרוץ המשבר וכיום הן מייצגות רק 3.3% מהתמ"ג ו-7.8% מכלל ההוצאות

Governments at a Glance 2015 – תפקיד הממשלה בצמיחה מכלילה

לממשלות יש תפקיד קריטי בניהול המשבר הכלכלי האחרון, שאותותיו עדיין פה. ברוב מדינות ה-OECD מופעל ריסון תקציבי והצמיחה חזרה למסלול חיובי, אך יחד עם זאת האבטלה עדיין גדולה מדי וצמיחת הפרודוקטיביות אינה מספקת. בנוסף, פערי אי-השוויון בהכנסות הולכים וגדלים. ה-OECD קורא לממשלות לייצר מדיניות מכלילה יותר, שתאפשר לרבים יותר ליהנות מפירות הצמיחה וכך לצמצם את פערי […]

gov.vn.הזדמנויות

הפעם היחידה בה ביקרתי בסניף הבנק שלי ב-10 השנים האחרונות הייתה כשעברתי סניף מחיפה לירושלים. לרוע מזלי, הייתי חייב לבצע את המעבר דווקא בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, וכך מצאתי עצמי חותם על טפסים בסניף בנק שומם כאשר מעט העובדים במקום מעבירים את הדפים על שולחנם בדומיה על מנת לשמוע את  האזעקה הבאה או "הנפילה" הקודמת. […]