בואו לשתף פעולה עם חברות יפניות במחקר ופיתוח

בואו לשתף פעולה עם חברות יפניות במחקר ופיתוח – קול קורא חמישי יצא לדרכו ב-8 לפברואר 2018 המועד להגשת מועמדות הינו 23/04/2018. תחת הקול הקורא החמישי ניתן להגיש בקשות לתמיכה מקבילה תחת ההסכם לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין ישראל ליפן. בארץ מיושם ההסכם ע"י רשות החדשנות  וביפן מיושם ההסכם ע"י   -NEDO New energy and industrial […]