מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה הישראלית- רבעון שני 2015

על פי פרסום מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה: ברבעון השני של 2015 ירד היצוא של היצואנים הקטנים היציבים[1]  בישראל ירידה ב- 2.2% בהשוואה לירידה של 5.6% בסך הייצוא התעשייתי[2] . הירידה ביצוא של היצואנים הקטנים היציבים היתה מתונה יותר מאשר הירידה שחלה בקרב היצוא של היצואנים המובילים (5.9%) רקע כללי מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה, מתייחס ל- […]