לקראת הכנס השנתי, אשרא מציגה: כלי חדש של מתן ערבויות חוזיות

ב-2.2.2016 יתקיים כנס אשרא השנתי למימון וביטוח אשראי ליצוא ומתן ערבויות ליצוא. באירוע ישתתפו, בין היתר, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, עמית לנג והחשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו. אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ היא חברה בבעלות ממשלתית, המסייעת ליצואנים הישראלים ומבטחת אשראי והשקעות בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך (משנה עד עשר שנים). הכנס יציג את […]