סחר בילטראלי בין ישראל ותורכיה בעליה.

 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היקף הסחר הבילטראלי בין ישראל ותורכיה בחודש ינואר – יולי 2013 עומד על 2.3 מיליארד דולר, עלייה של 26% לעומת אותה תקופה אשתקד. היצוא לתורכיה והיבוא לישראל כמעט שווים , כל אחד כ- 1.1 מיליארד דולר, אבל הרכב והתפלגות הסחר שונים. עיקר היצוא של ישראל לטורקיה בכימיקלים ובזיקוקי נפט וענף […]