מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה לרבעון שני של שנת 2015

על פי פרסום של אגף מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, שערך בני פפרמן: ברבעון השני של 2015 חלה ירידה של 5.9% ביצוא היצואנים המובילים ביחס לרבעון הקודם ירידה ניכרת של היצואנים הגדולים במוצרי טכנולוגיה עילית רקע כללי 100 היצואנים המובילים בתעשייה (רשימת היצואנים המובילים נקבעת מחדש בתחילת כל שנה על סמך הביצועים בשנה הקודמת) אחראים לכ-66.7% […]