מייצאים להודו? מייבאים מהודו?

הגשת בקשות להטבות מכס

לקראת שיחות בין משרדי הכלכלה של ישראל והודו, אנו קוראים לחברות הפועלות בהודו להעביר בקשות בנוגע להטבות בשיעורי המכס: ביצוא להודו, ביבוא מהודו ובקשות להגנה מיבוא כתוצאה מחשש לפגיעה בחברה.

תמונת מצב: תעשיית התעופה וההובלה האווירית בעולם ובישראל על רקע משבר הקורונה

מינהל סחר חוץ פועל לגבש תמונת מצב עדכנית על תחום ההובלה הבינלאומית על רקע השפעות משבר הקורונה. הפרסום הנוכחי מתמקד בפעילות ההובלה האווירית בעולם ובישראל וכולל מידע מפרסומים שונים אודות פעילות התעופה בעולם ובישראל, עדכונים של הנספחים הכלכליים הפרוסים ברחבי העולם, וכן נתונים של רשות שדות התעופה.

משבר הקורונה: תמונת מצב של ההובלה הבינלאומית בעולם ובישראל

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, פועל לגבש תמונת מצב עדכנית על תחום ההובלה הבינלאומית לאור משבר הקורונה, לצרכי החברות והתעשייה בישראל. תמונת המצב נשענת על שיחות עם חברות הובלה ולוגיסטיקה ועם התעשייה, פרסומים ודיווחים שונים וכן עדכונים מנספחים כלכליים הפרוסים ברחבי העולם.

סיכום סחר החוץ של ישראל לשנת 2013

עיקרי הדברים: שנת 2013 הסתיימה בסימן חיובי במדדי היצוא של סחר החוץ הישראלי (במדידה דולרית*). בכל מדדי היבוא, לעומת זאת, נרשמו ירידות בהיקפים. מגמות הפוכות אלו הביאו לכך שנרשם שיפור בכל מדדי המאזן המסחרי. *יש לציין כי במדידה שקלית חלה ירידה הן ביצוא הסחורות והן ביצוא השירותים מישראל, הדבר נובע מתיסוף בערך השקל במהלך התקופה […]