תחום הסייבר בטורקיה

ידוע לכול כי תחום הסייבר הינו תחום “חם” בקרב המוסדות הפיננסיים והחברות הגדולות אשר להן מערכות תקשורת גדולות ומסועפות במיוחד. בולט במיוחד צורך זה בקרב חברת שמבצעות סחר ותשלומים באמצעים אלקטרוניים. בחודש נובמבר התקיים בארץ HLS & Cyber Conference והיינו עדים להשתתפות מרשימה של משלחת טורקית כאשר במיקוד ההתעניינות של החברות המשתתפות היו טכנולוגיות הסייבר. […]