מערך כלי סיוע לתעשייה פותח את תכנית מאגדי תשתית לשנת 2016

  אנו שמחים להודיע על פתיחת הקול הקורא בתכנית מאגדי תשתית לשנת 2016. התכנית מעניקה סיוע לחברות ישראליות, המתאגדות יחדיו לטובת הקמה תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד בחו"ל (הוראת מנכ"ל 5.11 מיום 12.11.2014). הדגמה של מוצרים בשוק היעד מאפשרת לחברות יצואניות הקלה בכניסה לשוק והגדלת המכירות, אך העלויות הכרוכות במהלך זה כבדות מאוד. […]