חושבים מחדש על עולם התעסוקה

מה התפקיד של הממשלה והרגולטורים ביצירת מסגרת תעסוקתית טובה? האם המודלים התעסוקתיים הקיימים כיום לוקחים בחשבון את האתגרים הנוגעים לעתיד התעסוקה, והשינויים הצפויים בשוק התעסוקה? האם יש צורך ליצור אסטרטגיית עבודה חדשה כדי להבטיח ביטחון תעסוקתי לדור העתיד?

שכר עובדי ציבור

ה-OECD יצר כלי השוואתי לבדיקת השכר של עובדי המגזר הציבורי. בישראל, המנהלים הבכירים מרוויחים גבוה מממוצע ה-OECD אך רוב העובדים, הדרג הנמוך והבינוני, מרוויחים פחות