כלכלת טורקיה לאחר ניסיון ההפיכה הכושל

ניסיון ההפיכה הצבאית הכושל של ה 15/7/2016 של הצבא הטורקי הייתה לו השפעה מינורית על הכלכלה הטורקית. לאחר ניסיון ההפיכה היות תמורות מידיות בשווקים הטורקיים אשר התבטאו בירידה של כ 10% בבורסה והחלשות הלירה הטורקית מול הדולר (שער הלירה עלה מכ- 2.8 לכדי 3.1). שינויים אלו הינם טבעיים ואפילו מתחייבים אפילו בכלכלות החזקות ביותר אשר […]