על פיקוח דו שימושי בכלל ויצוא קיברטי בפרט

משרד הכלכלה פועל בהתאם להסכם ואסנאר (The Wassenaar Arrangement), אשר הנו מדיניות פיקוח בינלאומית, הכוללת הסדרים בתחומי הנשק לסוגיו וכן פריטים דו-שימושיים, אותה מקיימות קבוצת המדינות המתועשות ובראשן ארה"ב ומדינות האיחוד האירופאי. מדיניות זו, אליה הצטרפו מדינות נוספות, מיועדת למנוע רכישת נשק קונבנציונאלי ולא קונבנציונאלי וכן טובין וטכנולוגיה דו-שימושיים (מוצרים המיועדים לשימוש אזרחי אך ניתן […]